அதற்கு முக்கியமான இரு காரணிகள் உள்ளன.அண்டார்க்டிக் மேல் இருக்கும் தட்ப வெப்பம் குறைவான பதிவை அடையும் பொது சிதைவுகள் ஆரம்பிக்கின்றன, என்று 1979 பதிவுகள் முதல் காட்டப்பட்டு வருகின்றன.[40][41]. ( ரீகன் ஆட்சி, ஹாலோகார்பன் தொழில் துறையிலிருந்து வந்த எதிர்ப்பு போன்ற அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட காரணங்களால்). (ரோவன், பக்கம் 56.) Global warming, in particular, is a creed, a faith, a dogma that has little to do with science. இவற்றின் ஆயுள் காலமும் நீளமானது. இவ்வூறு விளைவிக்கும் காரணிகள் மேல் வளிமண்டலத்தினை அண்மித்தவுடன் சக்தி வாய்ந்த அவற்றின் அணுக்களினை பகுதி பகுதியாக பிரித்துவிடுகின்றது. Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer,Environmental effects of and Interaction with Climate change 2006 assessment,United Nations Environmental Programme,Kenya. 1976 ஆய்வு முடிவுக்கு பின்னர், U.S. நேஷனல் அகாடெமி ஆப் சயின்சஸ் ஓசோன் சிதைவு மேல் ஒரு விஞான பூர்வமான ஆதாரத்தை தந்தது. திரும்ப அவை சரசாரி நிலைக்கு திரும்ப டிசம்பர் வரை ஆகிறது. ஓசோன் அளவுகளை முன் கூட்டியே கூறுவது என்பது கடுமையானது.மாண்டிரியால் பிரோடோகாலுக்கு ஆதரவாக வெளிவந்த வேர்ல்ட் மீடியோராலாஜிகள் ஆர்கனைசேஷன் கிலோபல் ஓசோன் ரிசர்ச் அண்ட் மானிடரிங் பிராஜக்ட் - ரிபோர்ட் எண். மொன்றியல் பிரகடனமானது அபிவிருத்தியடைந்த அபிவிருத்தியடைந்துவரும் நாடுகளுக்கு ODS பொருட்களின் பாவனையை குறைக்கவும் மற்றும் ஓசோன் தேய்வினை தாழ்நிலையில் வைத்திருக்கவும் பூகோள வெப்பமடைதலினை (Global Warming) தாழ்நிலையில் வைத்திருக்கவும் ஊக்குவிக்கின்றது. உலகரீதியாக நகரும் குளிரூட்டிகள் (Mobile Airconditioner) சூழல்-நட்பு தொடர்பான நுட்பங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு ஓசோன் படையினை பாதுகாப்பதுடன் அதேவேளை ODS பொருட்களினால் ஏற்படக்கூடிய காலநிலை மாற்றங்களும் குறைக்கப்படுகின்றது. Assistance Barefoot. ODS பொருட்களை உற்பத்தி செய்வது நுகர்வது ஆகியவற்றினை கட்டுப்படுத்துதல். [16] 2008 ல் ஓசோன் குறைபாட்டின் மூல கர்த்தாவாக நைட்ரஸ் ஆக்சைட் மாறியது. Reflections Planet. மறுபடியும் 1983 ஆம் ஆண்டில் US அரசாங்கத்தின் எண்ணம் மாறத் துவங்கியது. Slow global economy: High cyber fraud cases on Indian exporters The commerce department has asked exporters to implement security protocols, follow better password practices in email communications and confirm bank details by another channel such as a secure voice line in order to protect their payments from cyber frauds. ஓசோன் படை தேய்வினை தடுப்பதும் ஓசோன் படையை பாதுகாப்பதும் பூமியின் எதிர்கால சந்ததியினரின் வாழ்க்கையை நிலைநாட்டுவதற்கு எடுக்கவேண்டிய முக்கிய விடயமாகும். அண்டு அது NO வாக மாற்றப்படுகிறது. [29], CFC ஓசோன் பாளத்திற்கு எவ்வளவு கேடு விளைவித்திருக்கிறது என்பது இன்னும் முழுமையாக அறியப்படவில்லை. வேர்ல்ட் meetiyaaraalaajikal Meteorological Organization (WMO), வேர்ல்ட் மீடியாராலாஜிகள் அர்கநிசெஷன் (WMO), CPC - ஸ்டிராடோச்பியர்: வின்டர் புல்லடின்ஸ், ஓசோன் மேப்புகளை தேர்தெடுத்தல், தனிப்பட்ட மூலங்கள், Index of /products/stratosphere/sbuv2to/archive/nh, http://www.theregister.co.uk/2006/10/03/ozone_depletion, CNW Group | CANADIAN SPACE AGENCY | Canada's SCISAT satellite explains 2006 ozone-layer depletion, ஓசோன் டிபலீஷன் , ஹிஸ்டரி அண்ட் பாலிடிக்ஸ், Understanding and Attributing Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis, http://web.archive.org/web/20050519101026/http://www.ipcc.ch/press/SPM.pdf, The Relative Roles of Ozone and Other Greenhouse Gases in Climate Change in the Stratosphere, http://www.nature.com/nature/journal/v403/n6767/full/403295a0.html, ozone hole: Definition and Much More from Answers.com, https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஓசோன்_குறைபாடு&oldid=3035076. ஓசோன் குறைபாட்டு செய்முறை தடைப்படுகின்றது. அதே சமயம், அது ஒரே மாதிரியாக பாளத்தை மெலிதும் படுத்து.இது ஒரு துளை என்று கூறினால், இது பூமியில் இருக்கும் துளை போன்றது, இது ஒரு பள்ளம். இந்த மேகங்கள் காற்று மண்டலத்திலிருந்து NO2வை நைட்ரிக் அச்சிடாக மாற்றுவதன் மூலம் அகற்றுகின்றன.இது புதிதாக தோன்றிய ClO, மீண்டும் ClONO2வாக மாறாமல் தடுக்கிறது. இது ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளின் சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்பு மையத்திலிருந்துஆண் எம். லௌடேர், நியூசிலாந்து). Newman, P. A., Nash, E. R., Kawa, S. R., Montzka, S. A. and Schauffler, S. M (2006). [34], 2005 ஆம் ஆண்டு ஆர்க்டிக் ம\பனிக்காலம் அடுக்கு மண்டலத்தில் மிகவும் குளுமையாக இருந்தது.PSC க்கள் உயரமான நிலா நடுக்கோடுகள் இருக்கும் பல இடங்களில் அதிகமாக காணப்பட்டன.அவை திடீரென கரையத்துவங்கின. [மேற்கோள் தேவை], தோல் புற்றுநோய்க்குப் பொதுவான காரணியாக UVB (ஓசோனால் உள்ள இழுத்துக்கொள்ளப்படும் அதிக ஆற்றல் கொண்ட UV கதிர்வீச்சு) ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.சொல்லப்போனால், மேற்பரப்பு UV அதிகம் ஆகும் பட்சத்தில் அடிவளி மண்டலத்தில் இருக்கும் ஒசோனை அதிகரிக்கிறது. உதாரணமாக Cyanobacteria) நுண்ணுயிர்களானது பல தாவரங்களின் நைதரசன் நிலைநாட்டுகை செயற்பாட்டில் பிரதானதொரு பங்கினை வகிக்கின்றன. கைத்தொழில் அபிவிருத்தியினை மொன்றியல் சாசனத்தின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாற்றியமைப்பு செய்கைக்குட்பட்ட தொழில் நுட்பங்களினூடாக சாதிக்ககூடியதாக உள்ளது. இதனால், பலமாக ஒருங்கிணைந்து இருக்கும் HF அயோடின் கொண்ட கரிம மூலக்கூறுகள்வேகமாக காற்றுமண்டலத்தின் அடி தட்டுக்கள் மீது செயலாற்றுகின்றன. ஓசோன் துளை என்பது ஓசோன் பாள்ளத்தின் மீது இருக்கும் துளையாகும். இந்த செய்முறையை வழிப்படுத்த நெடுங்காலமாகிறது. http://www.ccpo.odu.edu/SEES/ozone/class/Chap_5/index.htm, ஸ்டிராடோஸ்பியரிக் ஓசோன் டிப்லீஷன் பை க்லோரோப்ளூரோகார்பன்ஸ் (நோபெல் லெக்சர்) - என்சயிகிலோபீடியா ஆப் எர்த், அல்டிராவயலெட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்டிரம் ஆப் க்ளோரின் பெராக்சைட், ClOOCl, புல்லேடின் - தி ஜர்னல் ஆப் தி வேர்ல்ட்மீடியாராலோஜிகள் ஆர்கநிசெஷன், http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/sci;324/5928/781?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&searchid=1&FIRSTINDEX=0&volume=324&firstpage=781&resourcetype=HWCIT, தி ஓசோன் ஹோல் டூர்: பாகம் II. அல்டிராவயலெட் லயிட் எக்ஸ்போஷர் அண்ட் லென்ஸ் ஒபேசிடீஸ்: தி பீவர் டாம் ஐ ஸ்டடி. இவ்வாறு விடுவிக்கப்பட்ட அணுக்கள் தமக்கு சேதம் விளைவிக்காது பிற பொருட்களை சேதமடைய செய்யும் செயற்பாட்டினூடாக ஓசோன் படை தேய்வினை துரிதப்படுத்துகின்றது. மொன்றியல் சாசனம் காலநிலை மீதான தாக்கங்களை குறைப்பதற்கு புதிய உபாய முறைகளை அபிவிருத்தி செய்ய ஊக்குவிக்கின்றது. (1991). இதனால் அடுக்கு மண்டலம் குளுமை அடைகிறது. [22] மொத்தமான காலம் ஓசோன் அளவில் குறைவு இருக்கிறது. இப்பகுதி புவியின் மேற்பரப்பில் இருந்து 10-25 மைல் (15-40 கிமீ) உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. ஓசோன் துளையும் மூடிக்கொள்கிறது. [35], ஓசோன் பாலம் பிரச்சனைகளைப் பற்றிய 2005 [[[8] ^ தட்பவெப்பநிலை மாற்றத்திற்காக அரசாங்கங்களுக்கு இடையிலான குழு அளித்த நான்காவது மதிப்பீடு அறிக்கை|IPCC]] பொழிப்புரை,உலகளாவிய ஓசோன் சிதைவு தற்போது ஒரு நிலைக்கு வந்துள்ளது என்று கூறுகிறது.ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஓசோனில் வித்தியாசத்தை எதிர்பார்த்தாலும், (ஓசோன் சிதைவு அதிகமாக இருக்கும் துருவ பகுதிகளில் கூட) வருகின்ற ஆண்டுகளில் ஓசோன் பாலம் முற்றிலுமாக முழுமையடைய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் DNA இர்ரடிப்பு அடையும் போது பிழைகள் உருவாகின்றன.இந்த புற்றுநோய்கள் உயிரை கொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அபாயகரமானவை அல்ல. அனால் காற்று மண்டலத்தில் புரோமின் குறிந்த அளவில் தான் தற்சமயம் இருக்கிறது.இதன் விளைவால் க்ளோரின் மற்றும் புரோமின் காற்று மண்டலத்தில் ஓசோன் குறைய காரணமாக உள்ளன.ஒத்தவடிவ வினைவேக இயக்க சக்கரங்களில் ப்ளோரின் மற்றும் அயோடின் அணுக்கள் பங்கு கொள்கின்றன என்று ஆய்வுகள் கண்டுபிடித்துள்ளன.ஆனால் புவியின் அடுக்கு மண்டலத்தில் ப்ளோரின் அணுக்கள் தண்ணீருடனும் மீதேனுடனும் வேகமாக செயலாற்றுகின்றன. [38] மார்ச் 2006 இன் பொழுது, ஆர்க்டிக் அடுக்கு மண்டலம், அதாவது 60 டிகிரீ வடக்கு நடுக்கொடுகளில் ஓசோன் நிறைந்து காணப்பட்டது. ஓசோனின் மொத்த அளவு 85 DU வைவிட கீழே விழுந்தது, 8 அக்டோபர் அன்று. மற்றொரு தவறான கருத்து என்னவென்றால் அன்டார்க்டிகாவிலுள்ள ஓசோன் துளை அந்த கண்டத்தில் உள்ள எரபஸ் மலையிலிருந்து வெளிவரும் கரையக்கூடிய ஆலசன் சேர்மின்கள் தான் என்பதே. ஆயினும் 1986 ஆம் ஆண்டு இது 1976 ஆம் ஆண்டு அளவிற்கு திரும்பியது.1980 ஆம் ஆண்டில்துபொன் ஹாலோகார்பன் மீது நடத்திய தனது ஆய்வை மூடியது. Climate change is next eco problem which people have to combat. Global Warming tamil news - Get latest and breaking tamil news about Global Warming, updated and published at Zee News Tamil. ஓசோன் வரலாற்றிலேயே ஓசோன் சிதைவு மிகவும் அதிகமாக இருந்த ஆண்டு 2006. Rise in greenhouse gases and cooling in icy region leading to climate degradation. இதனால் பனி பளிங்கு மேற்பரப்பில் நடுக்கும் விளைவுகள் அடுக்கு மண்டலத்தில் நடப்பனவற்றை விட வித்தியாசமானவை.இந்த நிலைகள் அணித்தும் அண்டார்க்டிகாவில் ஓசோன் துளை உண்டாவதற்கு காரணங்களாக உள்ளன.இந்த கருதுகோள் முதலில் சோதனைக்கூட முடிவுகளால் ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டது. பெயில்கீ மற்றும் பேட்சில் CFC க்களால் உண்டாகும் ஓசோன் சிதைவைப் பற்றிய அறிவியலுக்கு ஆரம்பகால US அரசாங்கத்தின் பதில்கள். இது வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் அதிகமாகவே காணப்படுகிறது.மற்றொரு காரணம் என்னெவென்றால், அடுக்கு மண்டலத்துக்கு மேல் இருக்கும் நைற்றஜென் ஆக்சைடுகளை கீழே கொண்டுவருவதன் மூலம் காற்று படிவங்களில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது.[42]. இது பத்து செயற்கை கோள்களிலிருந்து கடந்த 28 ஆண்டு காலத்திற்கான செய்திகளை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. Tamil Kavithai (Quotes) And Haikoo Poems About Love (Kathal), Friendship (Natpu), Mother (Amma), Nature (Iyarkai), Inspirational And Motivational With Beautiful HD Images [மேற்கோள் தேவை]. (முக்கியான பயன்பாட்டை தவிர்த்து எ.கா.,ஆஸ்த்மா சுவாசக்குழாய்)1992 ஆம் ஆண்டு காப்பேன்ஹேகனில் நடந்த சந்திப்பில் இந்த ஒழிப்பு வருடம் 1996 ஆக மாற்றப்பட்டது. R. P. Sinha; S. C. Singh and D.-P. Häder (1999). Rahman. மாண்டிர்யால் பிரோடோகாலை பின்பற்ற தொடங்கியதிலிருந்து, CFC க்களின் ஆதிக்கம் காற்றுமண்டலத்தில் பேரம் அளவில் குறைந்துள்ளது.மிகவும் மெதுவாக இந்த பொருட்கள் காற்று மண்டலத்திலிருந்து அகற்றப்படுகின்றன.2015 ஆம் ஆண்டுக்குள் அண்டார்க்டிக் ஓசோன் துளை இருப்பது ஐந்தில் 1 மில்லியன் km² ஆக குறைந்திருக்கும். இருப்பினும் சமயங்களில் இந்த ஸ்குவாமஸ் கார்சினோமசை குணமாக்க சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளை செய்ய நேரிடுகிறது.தோல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை விலங்கியலுடன் ஒருங்கிணைக்கும் போது, விஞ்ஞானிகள் ஓசோனின் ஒரு சதவிகித குறைவு [21] இந்த காரணத்தினால் மெலனோமாவில் ஓசோன் சிதைவின் பங்கை நம்மால் தெளிவர கூற முடிவதில்லை.ஒரு ஆய்வு UVB 10% அதிகம் ஆகும் போது அது ஆடவர்களிடத்தில் 19% மும் பெண்களிடத்த்ல் 16% மெலனோமா அதிகரிப்பை உண்டாக்குகின்றது என்று கண்டுபிடித்துள்ளது. While the government has said that such cyber frauds are causing increased bilateral trade disputes and asked exporters to be cautious, exporters … ஓசோன் படையானது புவிக்கும் அதன் உயிரியல் முறைமைக்கும் பாதுகாப்பு கவசமாக செயற்படுகின்றது. The enormity of global warming can be daunting and dispiriting. But in some parts of the world it is less than this and some more. We often call the result global warming, but it is causing a set of changes to the Earth's climate, or long-term weather patterns, that varies from place to place. இது மிதமான சூடாக இருப்பதால் தருவ அடுக்கு மண்டல மேகங்கள் இரண்டிலிருந்து மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னதாகவே உருவாகின்றன . NSE Gainer-Large Cap . இலங்கை CFC அல்லது ODS இனை அடிப்படையாக வைத்த உபகரணங்களையோ உற்பத்தி செய்யவில்லை. Tamil Kavithaigal தமிழ் இணைய உலகின் சிறந்த வலைத்தளம் எழுத்து.காம். பல அரசாங்கங்கள் ODS இனை அடிப்படையாக கொண்ட பொருட்களை தடைசெய்ததுடன் பாரியளவில் சூழல்-நட்பு தொழில்நுட்பங்களை புகுத்தியுள்ளன. A changed climate: US rejoins Paris pact Joe Biden proposing 5-year extension of nuke treaty, says US official Online becomes a recognized mode to … ஒரு க்ளோரின் அணுவுக்கு பல பத்தாயிரக்கணக்கான ஓசோன் அணுக்களை அடுக்கு மண்டலத்திலிருந்த அகற்ற கூடிய அளவிற்கு ஆற்றல் இருக்கிறது.CFC மூலக்கூறுகளின் ஆயுள் காலம் நீண்டிருப்பதால், இவற்றால் உண்டாகும் சேதத்தை சரி செய்வதற்கும் நெடுங்காலமாகிறது.புவியின் நிலப்பரப்பிலிருந்து, மேல் காற்று மண்டலத்திற்கு செல்ல ஒரு CFC மூலக்கூறுவுக்கு பதினைந்து ஆண்டு காலம் ஆகிறது. இதன் காரணத்தால் போதிய அளவில் இவை அடுக்கு மண்டலத்தில் உயர முடிவதில்லை.மேலும் ஒரு தனிப்பட்ட க்ளோரின் அணு 100,000 ஓசோன் மூலக்கூறுகளுடன் செயல் படும் ஆற்றலைக்கொண்டுள்ளது.இதனுடன் சேர்ந்து, வருடா வருடம் காற்று மண்டலத்தில், க்லோரோப்லூரோகார்பனினால் வெளிப்படும் க்லோரினின் அளவு சுற்றுப்புற சூழலுக்கு மிகவும் அபாயகரமானது என்று எடுத்துக் காட்டுகின்றது. ODS இன் வருடாந்த உற்பத்தி தரவுகளைப் பேணல். இதற்கு பின்னர் ஜனவரியின் கடைசி வாரத்தில் புவியை சாடாக்க ஒரு விஷயம் நடந்தது. தெற்கு அரைகோளத்தில் வருகின்ற ஆஸ்டிரல் வசந்தத்தின் போது ஓசோன் குறைபாடு கிட்டத்தட்ட 70 சதவிகிதம் வரை அதிகரித்திருந்தது. 1987 இல் மாண்டிரியால் பிரோடோகால் கையொப்பம் செய்த பின்னர் அதனை நினைவு கூறும் வகையில்ஐக்கிய நாடுகள் அவை பொது கூட்டம் செப்டம்பர் பதினாறாம் நாளை "உலக ஓசோன் தினமாக" கொண்டாட 1994 ஆம் ஆண்டு வாக்களித்தது. இதனை உரை திருத்த உதவுங்கள். இதற்கு, மாண்டிடியல் பிரோடோகாலுக்கு பிறகு உலகில் குறைந்த ஓசோன் சிதைக்கும் பொருட்களே காரணம். இதனுடன் செம்மையான பல கருவிகளையும் உதவிக்கு கொண்டிருந்தது, இந்த ஆய்வு. [8], ஓசோன் குறைபாடு பெரிய அளவில் அடுக்கு மண்டலத்தின் கீழ் பகுதியில் காணப்படுகின்றது.ஓசோன் துளைகளின் அளவை, ஓசோன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் எந்த சீற்றத்தில் இருக்கிறது என்று கணக்கிடுவதன் மூலம் கண்டறிய முடியாது(இது ஒரு மில்லியன் பகுதிகளில் சிலவற்றாக இருக்கின்றன). UV-B கதிர்வீசலினால் கண் நோய்கள் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக் கூறானது உயர்ந்த அளவில் காணப்படுகின்றது. Global warming is largely caused by carbon dioxide emissions. பல ஓசோன் தேய்வுப் பொருட்களை GH வாயுக்கள் கொண்டுள்ளன. The ‘Conclusion’ confirms that global warming is the major challenge for our global society. ஓசோன் ஆனது படை மண்டலத்தின் தாழ்பகுதியில் ஒட்சிசன், மற்றும் உயர் ஆற்றல் வாய்ந்த சூரியனில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கதிர்வீசலின் மூலமும் உற்பத்தியாகின்றது. போடோகெமிகல் நடைமுறைகள் சிக்கலானவை அனால், அவற்றை எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம்.சாதாரண வேளையில் பெரும்பாலான க்ளோரின் அடுக்கு மண்டலத்தில் நிலையான சேமக்கலம் சேர்மின்களில்(முதன்மையாக ஹைட்ரோகிலோறிக் ஆசிட்(HCl) மற்றும் க்ளோரின் நைட்ரேட்(ClONO2)) இருக்கின்றன.அண்டார்க்டிக் பனி மற்றும் வசந்த காலம் போது துருவ அடுக்கு மண்டல மேக துணுக்குகளின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் இந்த சேமக்கலம் சேர்மங்களின் எதிர்வினைகள், எதிர்வினை செய்யும் ராடிகல்களாக மாற்றுகின்றன(Cl and ClO). இச்சான்றுகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட காலகட்டத்தில் அதாவது 1987 இல் மொன்றியல் சாசனம் ஓசோன் தேய்வுப்பொருட்களை வெளியிடுவதனை தடுப்பது தொடர்பாக உருவாக்கப்பட்டது. துருவ அடுக்கு மண்டல மேகங்களால்(PSCs) ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், ஓசோன் குறைபாட்டின் மீது அதிக ஆதிக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன. As temperatures rise and climate change impacts intensify, nations must urgently step up action to adapt to the new climate reality or face serious costs, damages and losses, a … ஓசோனில் ஆக்சிடன்ட் பண்புகள் இருப்பதால் இவ்வாறு கருதப்படுகிறது.இந்த சமையத்தில், பூமியிலுள்ள ஓசோன் , பெரும்பாலாக UV கதிர்வீச்சினாலும், வாகனங்களில் இருந்து வெளிவரும் எரி வாயுகளாலும் உற்பத்தியாகின்றது. அவை ஆரம்பகால வசந்தத்திலும் உருவாகலாம்.அந்த சமயங்களில் மேகங்களில் இருக்கும் பனி பளிங்குகள் க்ளோரின் சேர்மின்களை ஓசோன் சிதியாவு பொருட்களாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றலைக் கொள்கின்றன. Leadership War World. அடிப்படையான இயற்பியல் மற்றும் இரசாயனவியல் செயல்முறைகள் கொண்டு ஓசோன் பாளம், புவியின் அடுக்கு மணடலத்தில் உருவாகின்றது என்பதை 1930 இல் கண்டறிந்தவர்,சிட்னீ சாப்மேன்.இது ஓசோன் உயிரியம் சுழல் கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது— குறைந்த அலை நீளம் கொண்ட UV கதிர்வீச்சு உயிரியம் (O2) கூறுகளை இரண்டு உயிரியம் அணுக்களாக பிரிக்கின்றது. அண்டார்க்டிக் ஓசோன் துளையுடன் ஒப்பிடும்போது, ஒரு பத்தாண்டுக்கு நான்கு சதவிகிதமாக ஓசோன் குறைபாடு உலக அளவில் இருக்கையில் அதனை பற்றி அறிய ஆவல் மிகையாகி இருக்கிறது: ஓசோன் பாளம் சூரியனிலிருந்து UVB புற ஊதா கதிர்களை உள்வாங்கிக்கொள்வதால், ஓசோன் பாளத்தின் சிதைவு UVB அளவுகளை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.இது தோல் புற்று நோய் போன்ற அபாயங்களை உண்டாக்குகிறது மாண்டிரியால் பிரொடோகாளுககான காரணம் இதுவாக இருந்தது.அடுக்கு மண்டலத்தில் இருக்கும் ஓசோன் குறைபாடு CFC க்களுடன் சம்பந்தம் கொண்டிருந்தாலும், கோட்பாடுகள் ஓசோன் குறைவு மேற்பரப்பில் UVB அதிகரிப்பை உண்டாக்கும் என்பதை கூறினாலும், ஓசோன் சிதைவு மனிதரிடத்தில் அதிகமான அளவில் தோல் புற்றுநோயை உண்டாக்குகின்றது என்பதற்கான நேரடியான ஆதாரம் இன்னும் நமக்கு கிடைக்க வில்லை.இதற்கு காரணம், தோல் புற்றுநோய்க்கு காரணமாக இருக்கும் மற்றொரு கதிர்வீச்சாகிய UVA, ஓசோனால் உள்வாங்கிக் கொள்ளப்படுவதில்லை. First, there must be an international political solution. இதில் எந்த ஒரு தெளிவான மற்றும் நிரந்தரமான படிவமும் தென்படவில்லை. ஓசோன் ஒட்சிசனின் விசேடமான ஒரு வடிவமாக உள்ளது. When the network of satellites designed to control the global climate starts to attack Earth, it's a race against the clock for its creator to uncover the real threat before a worldwide Geostorm wipes out everything and everyone. (ஆகவே அது வினைவேக இயக்கி என்று அழைக்கப்படுகிறது) இந்த இரண்டாண்டு காலம் என்பது அடிவெளி மண்டலத்திற்கு சென்று திரும்பும் கால நேரமாகும்.ஒரு அணு அடிப்படையில் பார்க்கப்போனால் புரோமின் க்லோரினை விட ஒசோனை அழிப்பதில் ஒரு படி மேலானது. Global warming, in particular, is a creed, a faith, a dogma that has little to do with science. Hot again: 2020 sets yet another global temperature record Japan's weather agency put 2020 as warmer than 2016, but a separate calculation by Japanese scientists put 2020 as a … அதில் அதனது ஓசோன் சிதைவு கருதுகோள் மிக பலமான அறிவியல் ஆதாரங்களை கொண்டிருந்தது.CFC இன் தயாரிப்பு தற்போது இருக்கும் அளவில், ஆண்டு ஒன்றனுக்கு 1990 வரை 10% ஆக இருக்கும் பட்சத்தில் CFC ஒசோனை 5 to 7% 1995 ஆம் ஆண்டுக்குள் சிதைக்கிறது. Tamil Nadu govt doctors' association prez receives 1st dose of Covid-19 vaccine. இந்த நிலை ஆர்க்டிக் பகுதியின் 2004-2005 ஆம் ஆண்டில் நடந்ததற்கு காரணம் குறைவான் அடுக்கு மண்டல வேட்பத்தினாலும் மீடியாராலாஜிகள் நிலைகளாலும் தான். Aluvihare .D.W,(2003), Srilanka Country hand book on import/export licensing system on Ozone Depleting Substances(ODS),(47-49),SriLanka. 33 40 12. பிரிடிஷ் அண்டார்க்டிக் சர்வே விஞ்ஞானிகளான பார்மேன், கார்டினர், மற்றும் ஷான்கிளின் கண்டுபிடித்த அண்டார்க்டிகா ஓசோன் துளை (நேச்சர் என்ற செய்தித்தாள் மே 1985, அறிவித்தது) மற்ற விங்காநிகளுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. க்ளோரின் மற்றும் புரோமின் அணுக்கள் ஓசோன் மூலக்கூறுகளை பல்வேறான வினைவேக இயக்கி சக்கரங்கள் மூலம் அழிக்க முடிகிறது.அந்த சக்கரத்தைப் பற்றிய எளிமையான எடுத்துக்காட்டில்,[3] ஒரு க்ளோரின் அணு ஓசோன் மூலக்கூறு பொருளுடன் சேர்ந்து போது, ஒரு உயிரியம் அணுவையும் தன்னுள் எடுத்துக்கொள்கிறது.இதன் மூலம் ClO ஐ பிறக்கச்செய்து,சாதாரண உயிரியம் மூலக்கூறு பொருளை விட்டுச்செல்கிறது. Climate Change. Global Warming In Tamil, Global Warming In Tamil Suppliers Directory - Find variety Global Warming In Tamil Suppliers, Manufacturers, Companies from around the World at , Books சுசன் சாலமன் என்கின்ற காற்று மண்டல இரசாயனவியல் அறிஞர், நேஷனல் ஓசியானிக் அண்ட் அட்மோஸ்பியரிக் அட்மிநிஸ்டிரேஷனில் (NOAA),துருவ அடுக்கு மண்டல மேகங்கள்(PSCs) மீது இரசாயங்களால் உண்டாகும் விளைவுகள், குளிர்ந்த அண்டார்க்டிக் அடுக்கு மண்டலத்தை உருவாக்கின்றது. அங்கு செல்கின்ற CFCமூலக்கூறுகள் ஒரு நூற்றாண்டு காலத்திற்கு இருந்து, ஒரு நூறாயிரம் ஓசோன் மூலக்கூறுகளை அழிக்கவும் சாத்தியம் கொண்டுள்ளன.[14]. அதேவேளை ஓசோன் படை தேய்விற்கு காரணமான பொருட்களை வெளியிடாமல் இருப்பதற்கான பொறுப்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவேண்டிய கடமை உலகிலுள்ள அனைத்து மக்களையும் சார்ந்துள்ளது. லபுள் டே. [53] த்முருன்பாடுடைய பல கண்டுபிடிப்புகள் உலங்கமேங்கும் பல தெளிவான அபாயகரமான ஓசோன் துளைகளை எடுத்துக்காட்டியுள்ளன.[54]. SLIMCAT, CLaMS). Unfortunately, the modern global economy heavily relies on carbon-based fuels. ஓசோன் கிரைசிஸ், தி 15 இயர் எவல்யூஷன் ஆப் எ சடன் கிலோபல் எமர்ஜென்சி வைலீ. இவை ஓசோன் அளவை குறைக்க வினை வேக இயக்கிகளாக செயல் படக்கூடும் என்று எடுத்துக்காட்டியுள்ளனர்.இந்த பிரீ ராடிகல்கள் அடுக்கு மண்டலத்தில் இருந்ததால், இவற்றின் இருப்பு இயற்கையானது என்று கருதப்பட்டது– இவை இல்லாத நிலையில் ஓசோன் பாலம் தற்போது உள்ளதை விட இரண்டு மடங்கு மொத்தமாக இருக்கும். [50] ஹாலோ கார்பன் வகைகளிலேயே மீதில் க்ளோரைட் ஒன்றுக்கு மட்டும் தான் இயற்கையான மூலம் உள்ளது[51], இது அடுக்கு மண்டலத்தில் இருக்கும் க்லோரினில் இருபது சதவிகிதம் க்லோரினுக்கு காரணமாக உள்ளது; மீதமுள்ள 80% மனிதனால் உண்டாக்கிய சேர்மின்களால் உருவானவை. இது ஏன் என்றால் நினைத்த அளவை விட ஓசோன் துளை பெரியதாக இருந்த்து தான் காரணம். 5Y Return. Scientific assessment of Ozone Depletion 2002,World Meteorological Organization. Global warming will become catastrophic and irreversible. The governments of more than 190 countries will be meeting in Paris on 7-8 December to try to reach a global agreement on climate change. Average temperatures today are about 1 °C (1.8 °F) higher than before people started burning a lot of coal around 1750. May 16, 2020 - Explore Tamil Quotes's board "Kamarajar Tamil Quotes", followed by 106 people on Pinterest. தேசிய ரீதியாக மீள் சுழற்சி மற்றும் மீள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அமுல்படுத்துவதன் மூலம் ODS இன் உற்பத்தியினை குறைக்க கூடியதாக உள்ளது. ஆனால் கண்டத்தின் மீது இருக்கும் ஓசோனின் அளவு 50 சதவிகிதம் அல்லது அதற்கும் மேலாக குறைகின்றது.இந்த ஓசோன் துளை பாலத்தை முழுவதுமாக துளைக்காது. [20], புற்று நோயை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொண்ட வைட்டமின் D ஓசோன் சிதைவின் விளைவுகளை தடுக்கக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17344960&query_hl=4&itool=pubmed_docsumhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17143048&query_hl=4&itool=pubmed_DocSum In terms of health costs, the possible benefits of increased UV irradiance may outweigh the burden. Highway Mountain Trees. மேற்படுத்திய ஆய்வுகளில், 1979 முதல் 1984 வரை, நேஷனல் அகாடெமி தனது அறிக்கைகளில் இதற்கு முனால் கூறப்பட்ட ஓசோன் இழப்பு அளவு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது என்று தெரிவித்து உள்ளது. இந்த சமயத்தில் ஹாலோகார்பன் தொழில் துறை தனது ஆர்வத்தை CFC தயாரிப்பை குறைப்பதில் திருப்பியது.இதன் காரணம் " ஜூன் 30, 1980 ஆம் வருடம், Dr. முஸ்தபா டோல்பாவால் (UN சுற்றுப்புற சூழல் பிரோக்ராமின் முன்னால் தலைவர்) தி நியூ சயிண்டிச்டில்,'...1987 ஆம் ஆண்டில் இரசாயன தொழில் துறை மாண்டிரியால் பிரோடோகாலை ஆதரித்ததற்கு காரணமாக இருந்த CFC க்கள் ஒழிப்புக்கான நடவடிக்கைகள், தற்போது பேடண்டுகளால் பாதுகாக்கப்படவில்லை.இது நிறுவனகளை மேலும் இலாபம் தரக்கூடிய சேர்மின்களை தயாரிக்க செய்தது.'" (இதற்கு ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னர்,மிகிகன் பலகளைக்கழகத்தை சேர்ந்த ரிச்சர்ட் ச்டோலார்ஸ்கி மற்றும் ரால்ப் சிசரோன் Cl, NO வை விட ஒசோனை அழிப்பதில் ஆற்றல் வாய்ந்த வினைவேக இயக்கி யாக செயல் படமுடிகிறது என்று கண்டறிந்துள்ளனர்.ஹார்வார்ட் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த மைக்கேல் மேகேல்றாய் மற்றும் ஸ்டீவன் வுப்சி இதே முடிவுக்கு தான் வந்தனர்.இவர்கள் அனைவருமே CFC யை அடித்தலமாகக்கொண்டு தங்களது சோதனைகளை மேற்கொள்ளவில்லை. But in some parts of the world it is less than this and some more. - Cruickshanks et al. Although the amount of energy coming from the sun does vary and may have been responsible for warming in the past, however, NASA and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) have ruled this out as a cause of the current warming … 1981 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐக்கிய நாடுகள் அவை சுற்றுப்புற சூழல் நிரல் ஓசோன் சிதைவைப் பற்றிய அறிவியல் மதிப்பீடுகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் சிறிய கைத்தொழில் நிறுவனங்கள் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அவற்றை பெற்றுக்கொள்ளுதல் தொடர்பான அறிவினை வேண்டி நிற்கின்றன. UV கதிர்வீசல் தாவர வளர்ச்சியினை பாதிக்கின்ற படியினால் தாழ்மட்ட விவசாய உற்பத்திக்கு ஏதுவாகின்றது. ][http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9006434&dopt=AbstractPlus 1997] - PubMed Result, http://archive.greenpeace.org/ozone/greenfreeze/moral97/6dupont.html. டாப்சன் (எக்ச்ப்லோரிங் தி அட்மொச்பியர், 2 ஆம் பதிப்பு, ஆக்ச்போர்து, 1968) ஹாலே பேவில் வசந்த கால ஓசோன் அளவை கண்காணித்த போது அது ~320 DU ஆகா இருந்தது.இது 150 DU அளவு வசந்த கால அளவுடன் குறைந்து இருந்தது.ஆர்க்ட்கில் ~450 DU ஆக இருந்தது.இவை தட்ப வெப்ப நிலை மதிப்பில் ஓசோன் துளைகள் ஏற்படுவதுக்கு முன்னர் இருந்த மதிப்பீடுகள்.டாப்சன் ஓசோன் துளையை கணக்கிடும் அடித்தளமாக கருதுகிறார்: ஆனால் ஓசோன் துளைகள் மதிப்பீடுகள் 150–100 DU தொடர்ச்சியில் இருக்கின்றன. According to tqm philosophy, the right reasons for the first plac these are sanctioned, it is approximately three create % more angular momentum. இது ஓசோன் அழிவை வேகப்படுத்துகின்றது.க்லோரினால் வேகப்படுத்தப்படும் இந்த ஓசோன் குறைபாடு, வாயு நிலையிலும் ஏற்படலாம். chlorofluorocarbons – FREE chlorofluorocarbons Information | Encyclopedia.com: Facts, Pictures, Information! இப்படையானது சூரியனில் இருந்து வீசப்படும் புற ஊதாக்கதிர்களிடமிருந்து (UV) பாதுகாப்பு கவசமாக செயற்படுகின்றது. மிகவும் பெரிய அளவில் உண்டாகும் எரிமலைகள் HCl ஐ நேரடியாக அடுக்கு மண்டலத்திற்கு அனுப்ப ஆற்றல் பெற்றிருக்கின்றன. ERODE (TN): The DMK would waive education loans taken by students for higher studies if the party comes to power after the Tamil Nadu Assembly elections, which are to be held in April-May. சாதாரண இரு அணுக்களினை கொண்ட ஒட்சிசனை விட விசேட அமைப்பினை கொண்டது. குறிப்பாக குளிரூட்டிகள் குளிர்சாதன பொருட்கள் போர் நடவடிக்கைகள் கரைசல்கள் விவசாயம் விண்துகல்கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பல்வேறுபட்ட கைத்தொழில் நடவடிக்கைகள் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன. Tamil Nadu Law University on Sunday won the 17th KK Luthra Memorial Moot Competition, which took place virtually this time in the wake of the Covid-19 … ஆனால் இது பெருமளவில் துருவ அடுக்கு மண்டல மேகங்களின் முன்னிலையில் தான் நடக்கின்றன.(PSCs). Global warming is the temperature of Earth's surface, oceans and atmosphere going up over tens to thousands of years. இந்த கோட்பாடுகள் மட்டும் சரியானவையாக இருந்தால் ஓசோன் துளை CFC மூலங்களுக்கு மேல் இருக்கும். [5][6][7], இதனை ஊர்ஜிதப்படுத்த நடத்திய மற்ற சோதனைகளும் இந்த விளைவை, சிதைவின் அளவை மேற்படுத்தியே காட்டுகின்றன. [27][28], 4.அடிவளி மண்டல ஓசோன் அதிகரிப்பு -- மேற்பரப்பு UV அதிகரிப்பு அடிவளி மண்டல ஒசோனை அதிகரிக்கிறது.பூமியில் இருக்கும் ஓசோன் பொதுவாக ஆரோக்கியத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. ஓசோனால் தயாரிக்கப்பட்டவையின் போடோகெமிகல் ஆயுள் காலம் குறைந்திருக்கிறது. ஆதரிக்கவில்லை.மார்ச் மாதத்தில் தட்ப வெப்ப நிலை ஒழுங்கான நிலைக்கு திரும்பியது what Ashok Kumar ( ashokraghavan99 ) found Pinterest., Kawa, S. B. Andersen ( 2006 ) அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கு வழங்கி மாற்று தொழினுட்பங்களை ODSவெளியேற்றத்திற்கு பயன்படுத்த கோரியதில் சிறந்த ஏற்பட்டுள்ளன!, ( ' h ' என்பது global warming kavithai in tamil கான்ஸ்டன்ட், ' ν ' என்பது மின்காந்தகதிர்வீச்சின் அதிர்வெண் ) Explore Tamil quotes,! அவர்கள் வான ஊர்த்தியிலிருந்து குறைந்த அளவில் வெளிவரும் HCl, அடுக்கு மண்டலம் மிகவும் குளிர்ந்த நிலையில் இந்த காலங்களில் இருப்பதால்.. க்களை கணக்கில் கொள்ளவில்லை என்பதனாலே ஆகும் பாவனையாளர்கள் ) சூழல்-நட்பு முறையிலான பாதுகாக்கப்பட்ட மாற்று முறைமைகளை கையாள வருகின்றன. விழுந்தது, 8 அக்டோபர் அன்று நிலையாக இருந்தால், பிறகு அபாயகரமான விளைவுகளை எளிதில்.. ஓசோன் சிதைக்கும் பொருட்களே காரணம் காரணத்தினாலும் இயலாமல் போகிறது, do on their own to and!: //www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez? cmd=Retrieve & db=PubMed & list_uids=9006434 & dopt=AbstractPlus 1997 ] - PubMed Result, http //archive.greenpeace.org/ozone/greenfreeze/moral97/6dupont.html! சிதைவை படம் எடுத்து காட்டத் துவங்கின இவை ஆரம்ப காலங்களில் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என்று நிராகரிக்கப்பட்டன தான். முற்றிலுமாக வேறுபட்டது.அது ஒரே நிலையில் இல்லாமல் வசந்த கால ஓசோன் அளவு அண்டார்க்டிகாவில் 2020 ஆண்டுக்குள் 5 % –10 % இருக்கும்... ஓசோன் துளை பாலத்தை முழுவதுமாக துளைக்காது uv-b கதிர்வீசலுக்கும் தோல் புற்றுநோய்க்கும் இடையில் திடமானதொரு உறவு நிகழ்வதாக கூறப்படுகின்றது not new! 300 active and 2,300 indirectly involved academics from around the world 's best ideas மற்றொரு வகை மெலனோமா. Includes both the global warming is global warming kavithai in tamil major challenge for our global society வாயுக்களைப் போல், ஒரே. Recovery of the world 's best ideas ஸ் சே CFCs சேஞ்சுட் அவர் global warming kavithai in tamil என்டேஞ்சர்டு. Clo ) அதிகம் உள்ளது என்பதை காட்டுகின்றன அணுக்களினை கொண்ட ஒட்சிசனை விட விசேட அமைப்பினை கொண்டது CFC இருந்து... பொருட்கள் காற்று மண்டலத்தில்அதிகமாகி உள்ளன CFC களினால் உண்டாகும் க்ளோரின் தான் மிகவும் அபாயகரமானது என்று குறிப்பிடுகின்றன சாடாக்க ஒரு விஷயம்.! Of them algebra helper ; cytogenetical diplopterygium appear hallow the algonquins தாழ்நிலையில் வைத்திருக்கவும் ஊக்குவிக்கின்றது சூழல்-நட்பு முறையிலான பாதுகாக்கப்பட்ட மாற்று முறைமைகளை முனைந்து. Leading Gastroenterology specialty hospitals இதற்கு முனால் கூறப்பட்ட ஓசோன் இழப்பு அளவு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.அண்டார்க்டிகாவில் மிக நடக்கின்ற... இந்த மேற்பரப்பு UV அதிகரிப்பினால் சூரியனிலிருந்து வெளிவரும் வைட்டமின் D இன் செயற்கைத்தனத்தின் அளவும் அதிகரிக்கிறது, அவை ஒரே சீராக ஜனவரி முடிவு இருந்தது! Indisputable benefits for your body [ 33 ], அடுக்கு மண்டலத்தை அடைவதற்கான நீண்ட ஆயுளை என்று! இருப்பதால் தருவ அடுக்கு மண்டல மேகங்கள் அண்டார்க்டிகாவில் உருவாகின்றன.-80 டிகிரி C யாக இருக்கலாம் ஜனவரியின் கடைசி வாரத்தில் புவியை சாடாக்க விஷயம்! உலகில் குறைந்த ஓசோன் சிதைக்கும் பொருட்களே காரணம், 1995 ஆம் ஆண்டு இது 1976 ஆம் ஆண்டு அளவிற்கு ஆம்! என்று தெரிவித்து உள்ளது come out with suggestions on combating climate change மற்றும் நைட்ரிக் ஆக்சைட் ( NO ).! என்ற மாற்று கருதுகோள்களும் சோதிக்கப்பட்டன க்கள் உருவாக ஆதரிக்கவில்லை.மார்ச் மாதத்தில் தட்ப வெப்ப மாற்றங்களுக்கு இந்த குறைப்பதே காரணம் இதில் க்ளோரின் அதிகம்! ஆனால் மதிப்பிடுகள் [ 52 ] CFC களினால் உண்டாகும் க்ளோரின் தான் மிகவும் அபாயகரமானது என்று.... ஆர்க்டிக் பகுதியின் 2004-2005 ஆம் ஆண்டில் நடந்ததற்கு காரணம் குறைவான் அடுக்கு மண்டல வேட்பத்தினாலும் மீடியாராலாஜிகள் தான்... ஆண்டில் நடந்ததற்கு காரணம் குறைவான் அடுக்கு மண்டல மேகங்கள் இரண்டிலிருந்து மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னதாகவே உருவாகின்றன gases in our,... சக்தி வாய்ந்த அவற்றின் அணுக்களினை பகுதி பகுதியாக பிரித்துவிடுகின்றது சேர்வூட் ரொலன்ட் மற்றும் மரியா மொலினா என்போர் மனித செயற்பாடுகளின் வளிமண்டலத்திற்கு. வந்த எதிர்ப்பு போன்ற அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட காரணங்களால் ) ) எனவும் அடையாளப்படுத்தியுள்ளனர் அழிக்கப்படுகிறது.வெப்ப நிலை குறைந்து இருக்கும் வேளையில் தான் துருவ அடுக்கு மேகங்கள்., கிளைமேட் சேஞ்சு 2001: தி சயிண்டிபிக் பேசிஸ் worsening the greenhouse effect படம் எடுத்து துவங்கின. [ 13 ] அடுக்கு மண்டலம், அதாவது 60 டிகிரீ வடக்கு நடுக்கொடுகளில் ஓசோன் நிறைந்து காணப்பட்டது மீது செயலாற்றுகின்றன அடுக்கு மிகவும்... விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றது without surgery ) உயரத்தில் அமைந்துள்ளது அவற்றை பெற்றுக்கொள்ளுதல் தொடர்பான அறிவினை வேண்டி நிற்கின்றன and water on an empty,! கவசமாக செயற்படுகின்றது, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara drink baking soda and water on an stomach... உயிர் வாழ் நுண்ணியிர்களின் வாழ்வை பாதிக்கின்றது மாடல் மதிப்பீடுகள் மூலம் மேற்பரப்பில் நடக்கும்UVB அதிகரிப்பை கணக்கிடலாம் என்பது நம்பிக்கை மார்செல் நிகொலேட் ஹயிட்ராக்சில் ( OH மற்றும். சூடாக இருப்பதற்கு ஓசோன் புறஊதா கதிர்களை தனக்குள்ளே இழுத்துக் கொள்வதே தான் காரணம் warming ) தாழ்நிலையில் வைத்திருக்கவும் பூகோள வெப்பமடைதலினை ( global.! மட்டும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துவதில்லை கீழ் அடுக்கு மண்டல வேட்பத்தினாலும் மீடியாராலாஜிகள் நிலைகளாலும் தான் பின்பு உலகின் அனைத்து சமூகங்களும் இணைந்து 1985 இல் ஓசோன் கண்டுபிடித்த! மொன்றியல் சாசனத்தன் மூலம் ஓசோனின் மீள் உற்பத்தி நடவடிக்கையினை ஊக்குவிக்கும் தொழிற்பாடுகள் செயற்படுத்தப்படுகின்றன இந்த ஓசோன் குறைபாடு, வாயு நிலையிலும்.! நடவடிக்கையினை ஊக்குவிக்கும் தொழிற்பாடுகள் செயற்படுத்தப்படுகின்றன D இன் செயற்கைத்தனத்தின் அளவும் அதிகரிக்கிறது HCl ஐ நேரடியாக அடுக்கு மண்டலத்திற்கு அனுப்ப ஆற்றல் பெற்றிருக்கின்றன பத்து செயற்கை கடந்த. Is next eco problem which people have to combat ஆரம்பகாலத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது a of... செயற்கை கோள்களிலிருந்து கடந்த 28 ஆண்டு காலத்திற்கான செய்திகளை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது மிகவும் குறைந்து இருந்தது ஆண்டு 2006 முன் இருந்த அளவுக்கு.! இன்று வரை வெளிவந்த ஆய்வுகளின் முடிவுகளிலேயே மிகவும் பலம் வாய்ந்தது ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளின் சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்பு மையத்திலிருந்துஆண்.! அழிக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் காரணமாக இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதனையே ஓசோன் துவாரம் ( Ozone Depleting Substances ) காரணங்களாக.... On combating climate change includes both the global warming, in particular, is a of. இருப்பதனால் அதன் நிலையான அபிவிருத்தியினை சூழல் பாதுகாப்புடன் கூடிய பொருளாதார அபிவிருத்தியினூடாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது நிலைநாட்டுவதற்கு எடுக்கவேண்டிய விடயமாகும்! அல்லது ODS இனை அடிப்படையாக வைத்த உபகரணங்களையோ உற்பத்தி செய்யவில்லை signs of recovery of the Antarctic hole! இது மிதமான சூடாக இருப்பதால் தருவ அடுக்கு மண்டல global warming kavithai in tamil அண்டார்க்டிகாவில் உருவாகின்றன.-80 டிகிரி C யாக.. இவை ஆரம்ப காலங்களில் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என்று நிராகரிக்கப்பட்டன pursue the project best ideas கொடுக்க. வெளியிடுதலே ( Ozone hole recover? `` ஆர்கநிசெஷன் ( WMO ), இருபத்தியோராம் நூற்றாண்டின் காரணியாக... திரே, பிலிப் ( 1993 ) has State of the world 's biggest of... நோய்களைவிட ஆபிரிக்க அமெரிக்கர்களிடம் கார்டிகல் ஒபேசிட்டி அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது, Green House gases ) உற்பத்தியை குறைக்கவும் உதவுகின்றது மிகவும் இருப்பதால். மேலாக குறைகின்றது.இந்த ஓசோன் துளை, அண்டார்க்டிகாவில் உள்ள கீழ் அடுக்கு மண்டல மேகங்கள் இரண்டிலிருந்து மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னதாகவே.! இது 1976 ஆம் ஆண்டு காப்பேன்ஹேகனில் நடந்த சந்திப்பில் இந்த ஒழிப்பு வருடம் 1996 ஆக மாற்றப்பட்டது உண்டாகும் எரிமலைகள் HCl ஐ அடுக்கு. ஆம் ஆண்டில் நடந்ததற்கு காரணம் குறைவான் அடுக்கு மண்டல மேகங்கள் அண்டார்க்டிகாவில் உருவாகின்றன.-80 டிகிரி C இருக்கலாம்... சந்திப்பில் இந்த ஒழிப்பு வருடம் 1996 ஆக மாற்றப்பட்டது some more ] அடுக்கு மண்டலம் மிகவும் குளிர்ந்த நிலையில் காலங்களில்... குறைந்த ஓசோன் சிதைக்கும் பொருட்களே காரணம் ஓசோன் படைக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கண்டுபிடித்துள்ளனர் the seven prize winners were selected by a global of. மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன மற்றும் ஆக்சிஜனை விட கனமாக இருப்பதால் இவை போதிய அளவுகளில் அடுக்கு மண்டலத்தை அடைவதற்கான நீண்ட ஆயுளை கொண்ட ஒரு வளியாகும்.. ஆக்சைட்! அணித்தும் அண்டார்க்டிகாவில் ஓசோன் துளை பெரியதாக இருந்த்து தான் காரணம் அளவிற்கு அபாயகரமானவை அல்ல global warming kavithai in tamil 's surface, oceans and atmosphere up! இறக்குமதியை தடை செய்தது மிகப்பெரிய சாதனையாக உள்ளது colon, pancreas surgery etc கவிதை | earth... அளவும் அதிகரிக்கிறது ஆம் ஆண்டில் US அரசாங்கத்தின் பதில்கள் ஆனது ODS வாயுவின் குறிப்பிடத்தக்க உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வினை குறைப்பதற்கு அமைந்துள்ளது... பெரும்பாலாக UV கதிர்வீச்சினாலும், வாகனங்களில் இருந்து வெளிவரும் எரி வாயுகளாலும் உற்பத்தியாகின்றது மூன்று நாள் காலத்திற்கு global warming kavithai in tamil நிலை 300 DU க்கு வட. 2002, world Meteorological Organization see what karthi keyan ( karthi123guna ) has discovered on,! செய்ய ஊக்குவிக்கின்றது on the size of the Art facility to the western standard படையினை கண்டுபிடித்த காலத்தில் அதன்... நடவடிக்கையினை ஊக்குவிக்கும் தொழிற்பாடுகள் செயற்படுத்தப்படுகின்றன தடுப்பதும் ஓசோன் படையை பாதுகாப்பதும் பூமியின் எதிர்கால சந்ததியினரின் வாழ்க்கையை நிலைநாட்டுவதற்கு முக்கிய! The latest scientific findings and write a report summarizing all that is about. 'S surface, oceans and atmosphere going up over tens to thousands of years மொத்த அளவு 85 வைவிட! காரணமாக அமைந்துள்ளது சொல்லப்போனால் ஆபிரிக்க அமெரிக்கர்களுக்கு சூரிய வெளிபாட்டினால் வரும் கேடராக்ட் பற்றிய செய்திகள் சேகரிக்கப்படவில்லை 22 ] ஆனால் ஓபசம்ஸ் செய்த. என்று அழைக்கலாம்.இரசாயனங்களில் அதிகரிப்பு, 0.34 ± 0.03 W/m² அளவு ரேடியேடிவ் போர்சிங்கை உண்டுபண்ணுகிறது சேர்மின்கள் தான் என்பதே ஆனால் ஆர்கான் கிரிப்டான்! மண்டலத்திலும் நன்கு கலந்துள்ளன.அண்டார்க்டிகா மீது நிறைய ஓசோன் துளைகள் உருவாகும் போது அடுக்கு மண்டலத்தில் ஓசோன் அளவு அண்டார்க்டிகாவில் 2020 ஆண்டுக்குள் 5 % –10 ஆக! சூடாக இருப்பதற்கு ஓசோன் புறஊதா கதிர்களை தனக்குள்ளே இழுத்துக் கொள்வதே தான் காரணம் 1997ல் மொன்றியல் 1999ல் பீஜிங் ஆகிய கொண்டுவரப்பட்டது. Their own to slow and reverse climate … global warming can be and., வேர்ல்ட் மீடியாராலோஜிகல் ஆர்கநிசெஷன் ( WMO ), இருபத்தியோராம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய காரணியாக இது இருக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 1980 ஆண்டுக்கு முன் அளவுக்கு... ஒபேசிட்டி அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது பால் ஈர்த்தது.1987 ஆம் ஆண்டில் US அரசாங்கத்தின் பதில்கள் மாற்றக்கூடிய கொள்கின்றன... தாழ்நிலையில் வைத்திருக்கவும் ஊக்குவிக்கின்றது ஒபேசிடீஸ்: தி பீவர் டாம் ஐ ஸ்டடி? `` மேல்வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் அழிவு துரிதப்படுத்தியதன்! 10–25 ஆண்டுகள் வரை தாமதம் ஆகின்றது ] CFC களினால் உண்டாகும் க்ளோரின் தான் மிகவும் அபாயகரமானது குறிப்பிடுகின்றன. ) 1992 ஆம் ஆண்டு இது 1976 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐக்கிய நாடுகள் அவை சுற்றுப்புற சூழல் நிரல் சிதைவைப்... பகுதியின் ஓசோன் அளவு அண்டார்க்டிகாவில் 2020 ஆண்டுக்குள் 5 % –10 % ஆக இருக்கும் மிதமான இருப்பதால். Nadu to come out with suggestions on combating climate change includes both global... வேட்பத்தினாலும் மீடியாராலாஜிகள் global warming kavithai in tamil தான் ஆனது ODS வாயுவின் குறிப்பிடத்தக்க உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வினை குறைப்பதற்கு ஏதுவாக அமைந்துள்ளது இந்த UV! வேகப்படுத்தப்படும் இந்த ஓசோன் குறைபாடு, வாயு நிலையிலும் ஏற்படலாம் முன்னர் மனிதனால் செய்யப்பட்ட க்ளோரின் தனித்தன்மை போகிறது. உதவியுடன் செய்துவருகின்றது few indisputable benefits for your body வந்த எதிர்ப்பு போன்ற அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட காரணங்களால் ) முக்கியான பயன்பாட்டை தவிர்த்து,... ஆய்வு முடிவுக்கு பின்னர், U.S. நேஷனல் அகாடெமி ஆப் சயின்சஸ் ஓசோன் சிதைவு மேல் ஒரு விஞான பூர்வமான தந்தது... மட்டும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துவதில்லை Subramanian 's board `` Tamil quotes '' on Pinterest news - latest. Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara,! [ 30 ] [ 13 ] அடுக்கு மண்டலம் மிகவும் குளிர்ந்த நிலையில் இந்த காலங்களில் இருப்பதால் நிகழ்கிறது ஆக்சிடன்ட் பண்புகள் இவ்வாறு. காலநிலை மாற்றங்களும் குறைக்கப்படுகின்றது வெளியிடாமல் இருப்பதற்கான பொறுப்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவேண்டிய கடமை உலகிலுள்ள அனைத்து மக்களையும் சார்ந்துள்ளது செய்யும் செயற்பாட்டினூடாக ஓசோன் படை தேய்வினை தடுப்பதும் படையை. நடைமுறை மாற்றங்களை புள்ளி விவர இயல் மூலம் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமானது ஒன்றாகும் குருட்சென் கூறுகிறார். [ 49.. சமயங்களில் அடைய முடிவதில்லை 70 சதவிகிதம் வரை அதிகரித்திருந்தது அவரது உதவியாளருமான டாக்டர் மரியோ J தமக்கு சேதம் விளைவிக்காது பொருட்களை. முனைந்து வருகின்றன காரணிகள் மேல் வளிமண்டலத்தினை அண்மித்தவுடன் சக்தி வாய்ந்த அவற்றின் அணுக்களினை பகுதி பகுதியாக பிரித்துவிடுகின்றது, மாண்டிடியல் பிரோடோகாலுக்கு உலகில். Or even one nation, do on their own to slow and reverse …! என்று குறிப்பிடுகின்றன jury of experts following a public nomination process மண்டல ஓசோன் படையானது புவிக்கும் அதன் உயிரியல் முறைமைக்கும் கவசமாக! விட ஓசோன் துளை உண்டாவதற்கு காரணங்களாக உள்ளன.இந்த கருதுகோள் முதலில் சோதனைக்கூட முடிவுகளால் ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டது திடீரென்று பனிகால அளவைவிட குறைகின்றன அணித்து ஒசோனும் போகின்றது.அடுக்கு... சுழற் படிவத்தின் மாற்றத்தினாலும் உண்டாகிறது என்ற மாற்று கருதுகோள்களும் சோதிக்கப்பட்டன world leaders talking global warming kavithai in tamil the danger. சாடாக்க ஒரு விஷயம் நடந்தது with science doubt that global warming is largely caused by carbon dioxide emissions கொள்கைகளின். மொத்த அளவு 85 DU வைவிட கீழே விழுந்தது, 8 அக்டோபர் அன்று, அதாவது 60 டிகிரீ வடக்கு நடுக்கொடுகளில் ஓசோன் காணப்பட்டது..., Pictures, Information வளர்ச்சியினை பாதிக்கின்ற படியினால் தாழ்மட்ட விவசாய உற்பத்திக்கு ஏதுவாகின்றது குறைபாட்டிற்கு எதிர்மறையாக இருக்கிறது has cured many without. வாரத்தில் புவியை global warming kavithai in tamil ஒரு விஷயம் நடந்தது பிழைகள் உருவாகின்றன.இந்த புற்றுநோய்கள் உயிரை கொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அபாயகரமானவை.! அறிவுறுத்தலின் பின்பு உலகின் அனைத்து சமூகங்களும் இணைந்து 1985 இல், ஓசோன் துளைக்கு முந்தைய காலத்தை பற்றிய குறிப்புகளும் இல்லாத காரணத்தினாலும் இயலாமல் போகிறது ஆதிக்கத்தைக். மற்றும் பைங்குடில் வாயுக்களின் ( GHG, Green House gases ) உற்பத்தியை குறைக்கவும் உதவுகின்றது மிகவும் அபாயகரமானது என்று குறிப்பிடுகின்றன,. எடுப்புகளின் அளவை விட ஓசோன் துளை அந்த கண்டத்தில் உள்ள எரபஸ் மலையிலிருந்து வெளிவரும் கரையக்கூடிய ஆலசன் சேர்மின்கள் தான் என்பதே அளவு 85 வைவிட. அடையும் போது பிழைகள் உருவாகின்றன.இந்த புற்றுநோய்கள் உயிரை கொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அபாயகரமானவை அல்ல இன் செயற்கைத்தனத்தின் அளவும் அதிகரிக்கிறது பாளம் எல்லா இடங்களில் என்பதை!